Xây dựng hệ thống quy trình

Vận hành tòa nhà đòi hỏi sự chu đáo vào tận tâm. Đồng thời, cũng yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và khoa học. SOVIBAN, căn cứ trên hiện trạng của tòa nhà, tư vấn & xây dựng hệ thống quy trình cụ thể để quản lý tòa nhà vận hành trơn tru, hiệu quả nhất. Ví dụ như:

 • Qui chế, nội quy quản lý tòa nhà
 • Quy trình quản lý nhân sự
 • Quy trình quản lý văn phòng
 • Quy trình quản lý tài chính kế toàn
 • Quy trình quản lý khách hàng
 • Quy trình quản lý an ninh, an toàn Tòa nhà

o   Nội quy PCCC tòa nhà và các biểu mẫu

o   Quy trình tuần tra bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu

o   Quy định huấn luyện về an toàn, PCCC và các biểu mẫu

o   Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa và các biểu mẫu

o   Phương án PCCC tòa nhà

o   Quy trình giữ xe ô tô, xe máy và các biểu mẫu.

 • Quy định vệ sinh môi trường
 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp
 • Quy trình quản lý thi công nội thất
 • Chính sách quản lý và tiết kiệm năng lượng
 • Quy trình quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà
 • Quy trình bảo dưỡng định kỳ hệ thống kỹ thuật
 • Báo cáo tổng hợp định kỳ tháng, quý, năm

0902 904 797
icons8-exercise-96 chat-active-icon